Giorgos Kontis

 

 

works

about

contact

news

texts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Bow Open, Ian Kiaer's studio, Bow Arts London